Yeh Ashq Paani Ke Is Tarah Na Ganva,

Yeh Ashq Paani Ke Is Tarah Na Ganva,
Ki Yeh Anmol Moti Hain,

Yeh Hayat Nahak Hi Na Ganva,
Ki Yeh Zindagi Bahut Chhoti Hai.

Yeh Ashq Paani Ke Is Tarah Na Ganva,