Kalam chuk ke ohde te kuch likhan lagga, Shayari

Kalam chuk ke ohde te kuch likhan lagga,
Das ohda bholapan likhan ya chaturai likhan,
Dohan rahan te aake mera hath ruk janda,
Das ohda pyar likhan ya ohdi judai likhan.

Kalam chuk ke ohde te kuch likhan lagga, Shayari