Chup Rahkar Bhi Kya Karte, Shayari

Chup Rahkar Bhi Kya Karte,
Aaj Bol Diya Ki Pyar Hai,
Ab Hoga Jo Woh Dekh Jaayega,
Ab Kah Diya Ki Ikrar Hai.