Yeh Shayari Jo Likhta Hun Main Dosto, Shayari

Yeh Shayari Jo Likhta Hun Main Dosto,
Shayari Nahi Hai Mere Dil Ka Haal Hai,
Yeh Khata Nahi Unki Jo Mujhe Gham Dete Hain,
Ghamon Se Toh Mera Janmon Ka Haal Hai.

Yeh Shayari Jo Likhta Hun Main Dosto, Shayari