Nazron ke saath nazare badalte hai

Nazron ke saath nazare badalte hai,
Har aashiq ke sitare badalte hai,
Yu to samandar mein kastiya bahut hai par ..
Waqt ke saath kashti aur kinare badalte hai.

Nazron ke saath nazare badalte hai