Na haara he ishq aur na duniya thaki hai

Na haara he ishq aur na duniya thaki hai,
Diya jal raha hai, hawa chal rahi hai.