Ishq hai to ishq ka izhar bhi hone chahiye, Shayari

Ishq hai to ishq ka izhar bhi hone chahiye,
Aadmi ko shakl se bimar bhi hona chahiye,
Yaadon ko keh do, do chaar din ki chhuti de de,
Akhir ishq mein itvaar bhi hona chahiye.

Ishq hai to ishq ka izhar bhi hone chahiye, Shayari