Woh Rooth Kar Kehti Hai Humse, Shayari

Woh Rooth Kar Kehti Hai Humse
Tumhara To Mel-Jol Mehenga Ho Gaya Hai
Us Pagli Ko Kaun Samjhaye
Ke Petrol Mehenga Ho Gaya Hai

Woh Rooth Kar Kehti Hai Humse, Shayari