Salam Arz Hai

Salam Arz Hai,
Jawab Karz Hai,
Dena Farz Hai,
Na Dena Marz Hai,
Na Koi Garz Hai,
Bas Itna Arz Hai,
Agar SMS Padhna Pasand Hai,
To BHEJNA Bhi Farz Hai…!