Bahut Din Ke Bad Keetab Ko, Shayari

Bahut Din Ke Bad Keetab Ko Khola To Pata Chala,
.
.
.
.
.
.
.
Yeh Bhi Nahin Aata,

Yeh Bhi Nahin Aata,

Yeh Bhi Nahin Aata,

Sala,
Yeh Bhi Nahin Aata.