Kapde Silvane Ho To Dhund Lo Darji

Kapde Silvane Ho To Dhund Lo Darji..

Wah Wah..

Ershad-Ershad..

Ki Kapde Silvane Ho To Dhund Lo Darji..
aur
Nangu pungu Ghumna Ho To, Aapki Marji!

Kapde Silvane Ho To Dhund Lo Darji