Jhuthe hai wo log

Jhuthe hai wo log ..
Jo kha karte hai pyar khuch ni dosti k samne ..
Pyar me to log ghar chod diya karte hai ..
Dosti kya chez hai ..